8

ביגנוניית הקנוקנות 'טנג'רין ביוטי'
'Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

4 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0