8

ביצן משונן 'אדום ננסי'
'Alternanthera dentata 'Rubiginosa Nana

צמח עשבוני נמוך וצפוף הבולט בצבע הסגול של עלוותו. מין זה של ביצן מהיר גידול ואוהב חום ומתפקד כמרבד צבעוני לגינה. שותלים כצמח כיסוי בשילוב שיחים אפורי עלווה, ירוקי עלווה או פורחים שונים כמו למשל: לענה לואיזינית, מיני מרווה, פרובסקיה, עינן מסרקני, מיני אזוביון, דם המכבים האיטלקי, פיטוספורום יפני ננסי, דיאנלה 'ליטל רב'. ביצן זה רגיש לקור ויתפקד כצמח עונתי באזורים המועדים לקרה.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.3 מטר
7 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0