ב

גיאופיטים

7

בלטילה מקווקוות
Bletilla striata

הבלטילה היא סחלב, גיאופיט, בעל פקעות קטנות ומוצאו מיפן. באביב הפקעות מלבלבות בעלים דקים דמויי דקל ועמודי פריחה הנושאים תפרחות סגולות. את סחלב הבלטילה מגדלים בערוגה מוצלת או במיכלים.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.3-0.4 מטר
7 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0