ב

סוקולנטים

9

בן -אלווי קטן פרחים
Hesperaloe parviflora

בן -אלווי קטן -פרחים Hesperaloe parviflora

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.3-0.5 מטר
7 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0