ב

שיחים

9

בן עוזרר הודי 'סנואו מיידן'
'Rhaphiolepis indica 'Snow Maiden

'סנואו מיידן' הוא שיח מצטיין בגלל מידותיו הקומפקטיות, העלווה הצפופה, ועמידותו בתווך רחב של תנאי אקלים, קרקע ואור. שותלים כצמח גובל נמוך, כצמח כיסוי בשמש או בצל. מומלץ לקטום את הצמח אחרי הפריחה כדי שיתרחב אך ישמור על גובה נמוך. עמיד לקור ולקו חוף שלישי.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר50 ליטר

פריחה

0.6-2 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 50 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0