ב

שיחים

8

ברוגמנסיה(דטורה) מיני מכלוא
.Brugmansia (Datura) cvs

שיח גדול או עץ קטן הנושא ענפים מעוצים, עלים גדולים ופרחים ענקיים וריחניים דמויי חצוצרה. חשוב לעצב את שלד על גזע אחד או על כמה גזעים ולקטום את הזרועות הארוכות כל שנה. שותלים כצמח מוקד במיכל גדול או בקרקע עשירה בחומר אורגני. משקים ומדשנים כל השנה. כל חלקי הצמח רעילים!

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר25 ליטר על גזע

פריחה

2-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 25 ליטר על גזע
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0