ב

שיחים

7

ברונפלסיה אמריקנה
Brunfelsia americana

שיח בינוני, ירוק עד, צנוע, לחצי צל. ברונפלסיה אמריקנה מגדלים בגלל הניחוח הנפלא של פריחתה בשעות החשיכה. שותלים בקרקע מנוקזת ומדושנת סמוך לפינת ישיבה או חלון.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.2 מטר
10 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0