ב

שיחים

8

ברזילי הדור 'תומסון'
Metrosiderus thomasii

המטרוסידרוס עמיד ברצועת החוף, מקו חוף ראשון ואילך. כל מיני המטרוסידרוס מתאימים לגידול במצע מנותק, במיכלים ואדניות גדולות.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
חורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
0/0