ב

שיחים

8

ברניה לבנה 'ורוד מנוקד'
'Breynia nivosa 'Roseapicta

הברניה השלגית, או בשמה המחודש ברניה לבנה 'ורוד מנוקד', היתה נפוצה מאוד בגינות של פעם והיום היא שבה וכובשת את מקומה. עיקר תפארתה בעלווה המגוונת בצבעי לבן וורוד. הברניה אוהבת שמש מלאה וחום ומומלץ לגזום אותה באביב המאוחר כדי לעודד צימוח צפוף. שותלים ברניה כגדר חיה או כצמח מוקד.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1-2 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0