ב

שיחים

8

בת-אביב דלילה 'מיני פרפל'
'Ruspolia psoudranthemoides 'Mini Purple

שיח בינוני למשפחת הקוציציים בעל פריחה יפה ורודה -סגלגלה לאורך כל הקיץ והסתיו. שותלים בקרקע עשירה בחומר אורגני או בתערובת מנוקזת במיכל בפינות מוצלות ומוגנות מרוח ומקור. קוטמים באביב בחלוף סכנת הקרה. משקים ומדשנים לאורך כל השנה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0