ב

גיאופיטים

7

בת קאלה אתיופית
Zantedeschia aethiopica

לקאלה האתיופית גוש פקעות הנושא עלים זקופים ורחבים. עמודי הפריחה עולים בסוף החורף ובמשך האביב ונושאים פרח לבן גדול כשבמרכזו עמוד העלי הצהוב. הקלה מתאימה לגידול במיכלים ובערוגות מוצלות, בשולי בריכה וגם במים. לגינות באווירה טרופית , גם באזורי ההר.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.5-0.8 מטר
7 ליטר
חורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
נשיר מותנה
0/0