ג

שיחים

8

גויבה תותית
Psidium cattleianum

שיח גדול או עץ קטן, פירות קטנים אדומים. ניתן לשלב כגדר חיה עם שיחים נוספים הנושאים פרי אכיל כמו פיטנגו, פז'ויה ואצרולה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר25 ליטר על גזע

פריחה

3-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 25 ליטר על גזע
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
0/0