ג

שיחים

9

גלפימיה מכחילה
Galphimia glauca

הגלפימיה המכחילה היא שיח נאה מאוד המצטיין בפריחתו היפה במשך כל חודשי הקיץ והסתיו. מומלץ לשתול גלפימיה על רקע שיחים גבוהים ירוקי עד כיוון שבחורף מופעו דליל. גיזום הגלפימיה בגובה 50 ס"מ באביב יעודד פריצות נמוכות ומבנה מלא של השיח. שותלים בקרקע עשירה בחומר אורגני. ניתן לשלב גלפימיה כצמח משוכה עם צמחים נוספים כמו אוג מכחיל, מללויקה מצומדת 'גרין דום', מיריקה אלונית, דורנטה מצויה 'גיישה גירל', אקליפה מגוונת 'סייפרס אלף'.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר25 ליטר

פריחה

1-1.5 מטר
7 ליטר, 25 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
נשיר מותנה
0/0