8

גפן איזבלה לברוסקה
Grape Isabella labrusca

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

3-5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
נשיר
0/0