8

גפנית מחומשת
Parthenocissus tricuspidata

מטפס נשיר, ניצמד, בעל עלים המחולקים לחמש אונות. שלכת מרהיבה בגווני אדום. שותלים כצמח נצמד על קירות ומבנים או כצמח נשפך גם במיכלים גדולים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

10 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
נשיר
0/0