ג

שיחים

8

גרדניה יסמינית
Gardenia augusta jasminoides

לגרדניה פריחה לבנה יפה בעלת ניחוח נפלא. מומלץ לשתול במצע מנותק בתערובת עשירה בחומר אורגני ולדשן בדשן עם תוספת ברזל.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5-2 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה, כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד
0/0