ג

שיחים

9

גרויה מערבית
Grewia occidentalis

שיח גבוה, חסון ובעל מראה נאה לאורך כל השנה. כצמח צעיר הוא שומר על מבנה צר אך מתרחב בבגרותו וניתן לעצבו על גזע יחיד או כשיח רחב. שותלים כצמח משוכה גבוה לחציצה ולהסתרה. קליפת הגזע וזרעי הגרויה משמשים ליצור תרופות ברפואה האלטרנטיבית. מושך דבורים וצופיות, עמיד לחום, לקור ולקו חוף ראשון בים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

2-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0