ג

סוקולנטים

8

גרפטובריה 'אופלינה'
'x Graptoveria 'Opalina

מכלוא עמיד ויפהפה של כפנית עם גרפטופטלום. העלים הבשרניים מעובים, צבעם אפור- כחלחל עם קצוות ורדרדים. קוטרן של שושנות העלים הוא כ-15 ס"מ. שותלים בעציצים בתערובת גידול מנוקזת לצד זני כפניות נוספים כמו 'פרל וון נורמברג', לילכינה, גיביפלורה ועוד.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.15 מטר
5 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

כל הארץ למעט ההר הגבוה
0/0