ד

גיאופיטים

8

דיאטס גדול פרחים
Dietes grandiflora

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.5 מטר
7 ליטר
סתיו, חורף, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל, צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0