ד

גיאופיטים

9

דיאנלה טסמנית 'מגוונת'
'Dianella tasmanica 'Variegata

צמח עשבוני קישוטי הנושא עלים סרגליים ירוקים – אפרפרים עם שוליים לבנים. שותלים בגינות מוצלות, מתחת לעצים, לאורך קירות , ככיסוי שטח ובמיכלים. נפוץ מאוד כצמח אמין לאורך שנים ובאחזקה נמוכה לגינות צל.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6-1 מטר
7 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0