ד

גיאופיטים

8

דיאנלה טסמנית ׳מגוונת זהובה׳
'Dianella tasmanica 'Yellow Stripe

דיאנלה מגוונת בפסים צהובים. זן קישוטי ונאה, עלים 'נקיים' מהחמות. שותלים בקבוצות לאורך קיר מוצל, מתחת לעצים ובשילוב עם צמחי עלווה כמו זני ליריופה וזקן נחש.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.8 מטר
7 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
0/0