ד

גיאופיטים

8

דיאנלה טסמנית
Dianella tasmanica

עשב קישוטי לאזורים מוצלים בגן, למיכלים, מתחת לעצים, לכיסוי שטח. מראה יציב כל השנה.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6-0.8 מטר
7 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0