ד

גיאופיטים

9

דיאנלה 'כחולה'
'Dianella 'Blue

למכלוא מצטיין זה של דיאנלה שושנת עלים זקופים, 2 ס"מ רוחבם, 60 ס"מ גובהם. צבע העלים כחלחל, קצב הגידול איטי. באביב מתרוממים ענפי פריחה מעל העלווה הנושאים פרחים כחלחלים ופירות סגולים. שותלים בעציצים או בקרקע מנוקזת.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.6 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0