ד

גיאופיטים

8

דיאנלה מופשלת 'סיספריי'
'Dianella revoluta 'Seaspray

לדיאנלה סיספרי עלים סרגליים וצפופים בגוון ירוק כהה. היא גבוהה מדיאנלה 'ליטל רב' הקומפקטית וצבע העלים כהה יותר. עמודי פריחה נושאי תפרחות כחולות עדינות מתרוממים מעל העלים באביב. שותלים בקבוצות כצמח כיסוי יחד עם עשבוניים אחרים כמו זני מיסקנטוס וזיף נוצה.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6 מטר
7 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0