ה

שיחים

8

הבה נאה
Hebe speciosa

שיח קטן למשפחת הלועניתיים, בעל עלים פשוטים ומבריקים ואשכולות פריחה צפופה בצבע סגול. שותלים בקבוצה כצמח תוחם נמוך או כצמח מיכל. מומלץ לגזום בסתיו או באביב כדי לשמור על מבנה נמוך וצפוף.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.7 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
ירוק עד
0/0