ה

סוקולנטים

8

הוורטיה לימיפוליה
haworthia limifolia

להוורטיה לימיפוליה עלים משולשים, רחבים בבסיסם ומחודדים בקצותיהם, עם פסים בולטים אופיניים לרוחבם. קוטרן של שושנות העלים כחמישה ס"מ והן 'נערמות' כמגדל האחת על גבי השניה. הפריחה לבנה על עמודי פריחה גבוהים של חמישים – שישים ס"מ. מין זה קל לגידול כמו כל זני ההוורטיה. שותלים בחצי צל בתערובת גידול בעציצים.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.15 מטר
5 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0