ה

סוקולנטים

7

הוורטיה מכחילה
Haworthia glauca

הוורטיה צפופה וזקופה, דמויית אגבה זעירה. העלים קטנים ומחודדים בקצותיהם סדורים על גבעולים צפופים. שותלים בקרקע במסלעות קטנות לצד מינים נוספים של הוורטיות או בעציצים בתערובת גידול. צמח חסון ועמיד בהשקיה מצומצמת.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.2 מטר
5 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0