ה

סוקולנטים

הוורטית הסירה
Haworthia cymbiformis

כרית ירוקה צפופה, עמודי פריחה עדינים מעל

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.3 מטר
5 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0