8

הטרומליס קטלבי
Heteromeles arbutifolia

עיקר תפארתו של ההטרומליס הוא בפירותיו דמויי הענבה בצבע אדום זוהר בחורף. העלים גלדניים ומשוננים, הפרחים לבנים קטנים. ניתן לעצב הטרומליס כשיח או כעץ על גזע אחד או על מספר גזעים. שותלים באדמות מנוקזות בלבד. למרות שאפשר לגדל הטרומליס בכל אזורי הארץ הוא מתאים במיוחד לשתילה באזור ההר. נאה כצמח משוכה צפוף לחציצה ולהסתרה, כצמח מוקד או כעץ שדרה. עמיד לקור!

גובה

גודל מיכל

25 ליטר

פריחה

3-7 מטר
25 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0