ה

שיחים

7

היביסקוס חליף
Hibiscus mutabilis

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

3-4 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר
0/0