ה

שיחים

8

היביסקוס סורי
Hibiscus syriacus

שיח או עץ קטן נשיר, עמיד לקור המצטיין בפריחה יפה ובולטת בצבעים שונים במשך כל חודשי הקיץ והסתיו. בשפלה וברצועת החוף היביסקוס סורי רגיש לכנימות עלה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר
0/0