ה

שיחים

8

היביסקוס סיני 'ברנישט גולד'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Burnished Gold

מכלוא מרהיב של היביסקוס סיני הנושא שפע פרחים גדולים צהובים עם מרכז אדום. שותלים בחצי צל, בפינה מוגנת רוח (שמש בוקר עד 12.00 או שמש אחה"צ מ- 14.00) במיכל גדול (50-100 ליטר) בתערובת שתילה, ומדשנים באופן סדיר.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1-1.5 מטר
10 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0