ה

שיחים

9

היביסקוס סיני 'ויקטוריאן אנג'ל'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Victorian Angel

מכלוא מרהיב הנושא פרחים גדולים סגולים עם מרכז אדום. שותלים בפינה מוגנת מרוח בקרקע עשירה בקומפוסט, או במיכל גדול בתערובת גידול, בחצי צל (ראה הנחיות להיביסקוס 'ביירון מץ').

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1-2 מטר
10 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0