ה

שיחים

8

היביסקוס סיני 'חנה'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Hana

שיח גדול, צפוף עלים ושפע פריחה. שותלים היביסקוס 'חנה' בקרקע עשירה בקומפוסט, בשמש מלאה או בחצי צל, כגדר חיה או כצמח משוכה. ניתן לשלב עם זנים אחרים (ראה היביסקוס סיני 'אלינור')

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2-3 מטר
10 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0