ה

שיחים

8

היביסקוס סיני 'לגוס'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Lagos

זן ותיק של היביסקוס, שופע פריחה, חסון. למשוכה פורחת בשמש מלאה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2-3 מטר
10 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד
0/0