ה

שיחים

8

היביסקוס סיני 'ליאור'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Lior

שיח חסון, עלים בינוניים מסולסלים מעט. פריחה כתומה בהירה עם מרכז לבן. צמח משוכה לחציצה ולהסתרה. ניתן לשלב עם זני היביסקוס סיני חסונים נוספים כמו: 'למון', 'רוז', 'נטע', 'חנה', 'ססיליה'. שותלים באביב או בקיץ, מטמינים קומפוסט בבור השתילה. גוזמים אך ורק בעונות החמות!

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.5-2 מטר
10 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0