ה

שיחים

8

היביסקוס סיני 'סן שוורס'

לפרחי הסן שוורס נטזים של צהוב שמשי המצויירים על עלי הכותרת הכתומים. שותלים בקרקע מאווררת ועשירה בחומר אורגני בחצי צל באזורים מוגנים מקרה. משקים ומדשנים באופן סדיר.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0