ה

שיחים

7

היביסקוס סיני 'קופרי'
'Hibiscus rosa-sinensis 'Cooperi

'קופרי' הוא זן של היביסקוס סיני הבולט דווקא בעלוותו המגוונת בירוק – לבן – ורוד ופרחיו האדומים והפשוטים יפים על רקע העלווה. הצמח רגיש לקור ומומלץ לשתול אותו בפינה מוגנת מרוח בקרקע עשירה בחומר אורגני. שותלים כצמח מוקד, או כצמח משוכה לחציצה והסתרה בשילוב היביסקוס סיני 'רוז' למשל. גיזום מומלץ בקיץ.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0