ה

שיחים

8

הידרנג'אה פניקולטה גרנדיפלורה
'Hydrangea paniculata 'Grandiflora

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

מטר
10 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
0/0