ה

גיאופיטים

8

המרוקליס זני מכלוא
Hemerocallis hybrids

גובה

גודל מיכל

פריחה

מטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד
0/0