ז

גיאופיטים

7

זיף נוצה אוריינטלי
Pennisetum orientale

לזיף נוצה אוריינטלי, 'עשב המזרקה הסיני', מימדים קומפקטים ופריחה קישוטית אשר בולטת בגן גם אחרי התיבשות העלים בחורף. שותלים בחלקות בסגנון חופשי לצד זני זיף נוצה ומיסקנטוס ועשבוניים נוספים פורחים כמו טגטס לימוני, גאורה, פרובסקיה, אזוביון ומרוות שונות. בדומה לזני זיף נוצה נוספים, מומלץ לבצע גיזום נמוך בסוף החורף.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.4 מטר
7 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר
0/0