ז

שיחים

9

זנטוקסילום ביצ'יאנום (פלפלון סיני)
Zanthoxylum beecheyanum

שיח בינוני, עלעלים צפופים מבריקים בעלי ארומה של פלפל חריף. משמש כצמח מאכל. יפה מאוד כצמח מוקד בקרקע או במיכל גדול. הזנטוקסיליום ('פלפלון' בשפת הגננים) הוא אחד מצמחי הגן החדשים שכבש בסערה את עולם הגננות. ניתן לגדלו גם כצמח בונסאי.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר25 ליטר על גזע

פריחה

1-1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 25 ליטר על גזע

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
נשיר מותנה
0/0