ז

גיאופיטים

8

זפירנטס צחור
Zephyranthes candida

צמח בצל, בעל ציצת עלים דקים ומבריקים. בסוף הקיץ ובסתיו עולים עמודי פריחה, מעט מעל גובה העלים, הנושאים פרחים דמויי כרכום. אנחנו מגדלים שני זנים, לבן וצהוב. שותלים בחצי צל בקבוצות, במסלעות קטנות, לצד אבני מדרך , כצמח גדה או כצמח מים.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.25 מטר
7 ליטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד, נשיר מותנה
0/0