ז

גיאופיטים

8

זפירנטס גדול פרחים
Zephyranthes grandiflora

גיאופיט הנושא עלים ארוכים בהירים, כ-30 ס"מ. הפרחים הורודים כפולים בגודלם מפרחיו של הזפירנטס הצחור. שותלים במיכלים או בקבוצות לצד גיאופיטים אחרים כמו זני אגפנטוס וחמציצים.

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.4 מטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד, נשיר מותנה
0/0