ז

גיאופיטים

9

זקן נחש ג'אבורן 'חיוני'
'Ophiopogon jaburan 'Vittatus

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.3-0.5 מטר
10 ליטר
סוף הקיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0