ז

גיאופיטים

8

זקן נחש יפני
Ophiopogon japonicus

זקן נחש יפני הוא צמח עשבוני למשפחת השושניים. העלים הדקיקים והכהים יוצרים גוש כדורי נמוך וצפוף. שותלים כצמח כיסוי, כרצועה נמוכה לאורך מדרכה, במסלעה או במיכלים. ניתן לגזום נמוך אחת לכמה שנים. עמיד לקור!

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.3 מטר
7 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0