ח

שיחים

חלבלוב דמוי קוטינוס
Euphorbia cotinifolia

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2 מטר
10 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר
0/0