ח

סוקולנטים

חלבלוב טריגונה אדום
Euphorbia trigona f. rubra

חלבלוב זקוף ונאה, גבעולים משולשי צלעות ובשוליהם קוצים ועלים קטנים ורודים. שותלים בעציץ בבית במקום מואר או בחצי צל בפינה מוגנת מרוח. רגיש לקור!

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.4-0.8 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0