ח

סוקולנטים

7

חלבלוב ראש מדוזה
Euphorbia caput-medusae

סוקולנט בשרני שרוע בעל שושנת עלים פרושה ופריחה צהובה בקצות הענפים בחורף. מגדלים במיכל בתערובת מנוקזת. עמיד לקור, לחום וליובש.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.15 מטר
5 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0