ח

סוקולנטים

חלבלוב תאילנדי
Euphorbia milii

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.3-0.6 מטר
7 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0